Theo thống kê của tờ WB, Thủ đô Dhaka của Bangladesh chính là thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới năm 2017. Mật độ dân số của thành phố lên tới 44.500 người/km2.

1. Thủ đô Dhaka (Bangladesh). Mật độ dân số: 44.500 người/km2.
1. Thủ đô Dhaka (Bangladesh). Mật độ dân số: 44.500 người/km2.


2. Thành phố Munbai (Ấn Độ). Mật độ dân số: 31.700 người/km2.
2. Thành phố Munbai (Ấn Độ). Mật độ dân số: 31.700 người/km2.


3. Thành phố Medellin (Colombia). Mật độ dân số: 19.700 người/km2.
3. Thành phố Medellin (Colombia). Mật độ dân số: 19.700 người/km2.

4. Thủ đô Manila (Philippines). Mật độ dân số: 14.800 người/km2.
4. Thủ đô Manila (Philippines). Mật độ dân số: 14.800 người/km2.

5. Thành phố Casablanca (Maroc). Mật độ dân số: 14.200 người/km2.
5. Thành phố Casablanca (Maroc). Mật độ dân số: 14.200 người/km2.

6. Thành phố Lagos. (Nigeria). Mật độ dân số: 13.300 người/km2.
6. Thành phố Lagos. (Nigeria). Mật độ dân số: 13.300 người/km2.

7. Thành phố Kota (Ấn Độ). Mật độ dân số: 12.100 người/km2.
7. Thành phố Kota (Ấn Độ). Mật độ dân số: 12.100 người/km2.

8. Thủ đô Abuja (Nigeria). Mật độ dân số: 10.800 người/km2.
8. Thủ đô Abuja (Nigeria). Mật độ dân số: 10.800 người/km2.

9. Thủ đô Singapore (Singapore). Mật độ dân số: 10.200 người/km2.
9. Thủ đô Singapore (Singapore). Mật độ dân số: 10.200 người/km2.

10. Thủ đô Jakarta (Indonesia). Mật độ dân số: 9.600 người/km2.
10. Thủ đô Jakarta (Indonesia). Mật độ dân số: 9.600 người/km2.