Theo thống kê của Wikipedia, sông Dương Tử (Trung Quốc) là con sông dài nhất châu Á. Chiều dài của nó lên tới 6.300 km.

1. Sông Dương Tử (Trung Quốc). Chiều dài: 6.300 km.
1. Sông Dương Tử (Trung Quốc). Chiều dài: 6.300 km.


2. Sông Hoàng Hà (Trung Quốc). Chiều dài: 5.464 km.
2. Sông Hoàng Hà (Trung Quốc). Chiều dài: 5.464 km.


3. Sông Mê Kông (Trung Quốc, Lào, Myanma, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam). Chiều dài: 4.909 km.
3. Sông Mê Kông (Trung Quốc, Lào, Myanma, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam). Chiều dài: 4.909 km.

4. Sông Lena (Nga). Chiều dài: 4.400 km.
4. Sông Lena (Nga). Chiều dài: 4.400 km.

5. Sông Irtysh (Trung Á). Chiều dài: 4.248 km.
5. Sông Irtysh (Trung Á). Chiều dài: 4.248 km.

6. Sông Yenisei (Nga). Chiều dài: 4.090 km.
6. Sông Yenisei (Nga). Chiều dài: 4.090 km.

7. Sông Obi (Nga). Chiều dài: 3.650 km.
7. Sông Obi (Nga). Chiều dài: 3.650 km.

8. Sông Nizhnyaya Tunguska (Nga). Chiều dài: 2.989 km.
8. Sông Nizhnyaya Tunguska (Nga). Chiều dài: 2.989 km.

=9. Sông Ấn (Ấn Độ). Chiều dài: 2.900 km.
=9. Sông Ấn (Ấn Độ). Chiều dài: 2.900 km.

=9. Sông Brahmaputra (Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh). Chiều dài: 2.900 km.
=9. Sông Brahmaputra (Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh). Chiều dài: 2.900 km.