Theo thống kê của WN, Hoa Thiên Cốt là bộ phim Trung Quốc “hot” nhất mọi thời đại. Số lượt người xem bộ phim này lên tới 18 tỷ lượt.

1. Hoa Thiên Cốt (18 tỷ lượt xem).
1. Hoa Thiên Cốt (18 tỷ lượt xem).

2. Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ (12 tỷ lượt xem).
2. Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ (12 tỷ lượt xem).

3. Cổ Kiếm Kỳ Đàm (9,6 tỷ lượt xem).
3. Cổ Kiếm Kỳ Đàm (9,6 tỷ lượt xem).

4. Hậu Cung Chân Hoàn Truyện (9,1 tỷ lượt xem).
4. Hậu Cung Chân Hoàn Truyện (9,1 tỷ lượt xem).

5. Bên Nhau Trọn Đời (8,3 tỷ lượt xem).
5. Bên Nhau Trọn Đời (8,3 tỷ lượt xem).

6. Người Tình Kim Cương (7 tỷ lượt xem).
6. Người Tình Kim Cương (7 tỷ lượt xem).

7. Tôi Là Lính Đặc Chủng (6,6 tỷ lượt xem).
7. Tôi Là Lính Đặc Chủng (6,6 tỷ lượt xem).

8. Mẹ Hổ Bố Mèo (5,8 tỷ lượt xem).
8. Mẹ Hổ Bố Mèo (5,8 tỷ lượt xem).

9. Thiên Kim Nữ Tặc (5,5 tỷ lượt xem).
9. Thiên Kim Nữ Tặc (5,5 tỷ lượt xem).

10. Lang Nha Bảng (5,4 tỷ lượt xem).
10. Lang Nha Bảng (5,4 tỷ lượt xem).