Trang CH vừa bầu chọn ra 10 xe thể thao đẹp nhất trong tầm giá dưới 30.000 USD. Dẫn đầu là Mazda MX-5 Miata với giá khởi điểm 24.915 USD.

1. Mazda Miata (giá khởi điểm: 24.915 USD).
1. Mazda MX-5 Miata (giá khởi điểm: 24.915 USD).


3. Ford Mustang EcoBoost (giá khởi điểm: 26.195 USD).
3. Ford Mustang EcoBoost (giá khởi điểm: 26.195 USD).

4. Chevrolet Camaro LT (giá khởi điểm: 25.905 USD).
4. Chevrolet Camaro LT (giá khởi điểm: 25.905 USD).

5. Nissan 370Z (giá khởi điểm: 29.990 USD).
5. Nissan 370Z (giá khởi điểm: 29.990 USD).

6. Jeep Wrangler (giá khởi điểm: 23.995 USD).
6. Jeep Wrangler (giá khởi điểm: 23.995 USD).

7. Fiat 500 Abarth (giá khởi điểm: 19.995 USD).
7. Fiat 500 Abarth (giá khởi điểm: 19.995 USD).

8. Volkswagen Golf GTI (giá khởi điểm: 25.595 USD).
8. Volkswagen Golf GTI (giá khởi điểm: 25.595 USD).

9. Subaru BRZ (giá khởi điểm: 25.495 USD).
9. Subaru BRZ (giá khởi điểm: 25.495 USD).

10. Ford Fiesta ST (giá khởi điểm: 21.140 USD).
10. Ford Fiesta ST (giá khởi điểm: 21.140 USD).

* Lưu ý: Mức giá này không áp dụng tại thị trường Việt Nam.