Trang AG vừa liệt kê ra danh sách 10 xe hơi yếu nhất năm 2017. Trong đó có một số mẫu xe quen thuộc ở thị trường Việt Nam như Mitsubishi Mirage, Chevrolet Spark, Toyota Yaris hay Ford Fiesta.

1. Mitsubishi Mirage.
1. Mitsubishi Mirage.


3. Chevrolet Spark.
3. Chevrolet Spark.

4. Fiat 500.
4. Fiat 500.

=5. Toyota Yaris iA.
=5. Toyota Yaris iA.

=5. Toyota Yaris.
=5. Toyota Yaris.

=7. Nissan Versa.
=7. Nissan Versa.

=7. Nissan Versa Note.
=7. Nissan Versa Note.

=7. Nissan Micra.
=7. Nissan Micra.

10. Ford Fiesta.
10. Ford Fiesta.