Trang Auto Bytel vừa đưa ra danh sách 10 chiếc ô tô bán tải đắt giá nhất thế giới hiện nay. Dẫn đầu danh sách này là Ford F-450 2016 với giá 64.660 USD (tương đương 1,451 tỷ đồng).

1. Ford F-450 2016 (64.660 USD - tương đương 1,451 tỷ đồng).

2. RAM 3500 2016 (58.275 USD - tương đương 1,308 tỷ đồng).

3. RAM 2500 2016 (57.285 USD - tương đương 1,286 tỷ đồng).

4. GMC Sierra 3500HD 2015 (56.885 USD - tương đương 1,277 tỷ đồng).

5. Chevrolet Silverado 3500HD 2015 (56.780 USD - tương đương 1,274 tỷ đồng).

6. GMC Sierra 2500HD 2015 (56.550 USD - tương đương 1,269 tỷ đồng).

7. Chevrolet Silverado 2500HD 2015 (55.875 USD - tương đương 1,254 tỷ đồng).

8. Ford F-150 2015 (55.305 USD - tương đương 1,241 tỷ đồng).

9. GMC Sierra 1500 2015 (53.465 USD - tương đương 1,200 tỷ đồng).

10. Ford F-350 2016 (52.685 USD - tương đương 1,182 tỷ đồng).