Theo thống kê của trang F2M, Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Ram Pick-up, Nissan Rogue, Honda CR-V, Toyota Camry… là những mẫu ôtô bán chạy nhất tại Mỹ trong quý I năm 2017.

1. Ford F-Series.
1. Ford F-Series.


2. Chevrolet Silverado.
2. Chevrolet Silverado.


3. Ram Pick-up.
3. Ram Pick-up.

4. Nissan Rogue.
4. Nissan Rogue.


6. Toyota Camry.
6. Toyota Camry.

7. Honda Civic.
7. Honda Civic.

8. Toyota RAV4.
8. Toyota RAV4.

9. Ford Escape.
9. Ford Escape.

10. Toyota Corolla sedan.
10. Toyota Corolla sedan.