Nhà xuất bản khoa học danh tiếng vừa ra mắt cuốn sách đầu tiên hoàn toàn được viết bằng thuật toán học máy (machine learning).

Cuốn sách mang tựa đề Lithium-Ion Batteries: A Machine-Generated Summary of Current Research, dài 247 trang, đã đúc kết lại tri thức của những nghiên cứu xuất sắc nhất trong lĩnh vực pin lithium-ion và công việc này hoàn toàn do AI thực hiện. Cuốn sách là một minh chứng thuyết phục, cho thấy khả năng review (xét duyệt) và lựa chọn những chi tiết quan trọng nhất từ các nghiên cứu khoa học đỉnh cao của AI.

Nguồn:
Nguồn:Springer Nature Publishing

Liên quan đến bấn đề bản quyền, cuốn sách được để tên tác giả là Beta Writer – một thuật toán do các nhà khoa học tại Đại học Geothe (Đức) phát triển. Để hoàn thành công việc cực kỳ khó khăn này, Beta Writer đã được cho đọc hàng ngàn bài viết chuyên ngành về lithium-ion trên hệ thống Springer, để từ đó rút ra những thông tin liên quan nhất – theo Gizmodo.

Spinger Nature cho biết, họ đang có kế hoạch sử dụng Beta Writer để hoàn thành những cuốn sách tương lai trong các lĩnh vực nghiên cứu khác – tức về cơ bản vẫn ứng dụng công nghệ cũ nhưng mở rộng đối tượng. “Mục tiêu của chúng tôi là khởi xướng những thảo luận rộng lớn hơn, thu hút sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực AI, để bàn về những cơ hội và thách thức tương lai cùng giới hạn của công nghệ này.”

Nguồn: https://gizmodo.com/the-first-machine-generated-book-by-a-scholarly-publish-1833914900