Trong tháng 12 này, có rất nhiều smartphone chính hãng được giảm giá bán tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số sản phẩm tiêu biểu.

Samsung Galaxy S7 Edge (18,49 triệu đồng xuống còn 16,99 triệu đồng).

Samsung Galaxy S7 (15,99 triệu đồng xuống còn 14,99 triệu đồng).

Samsung Galaxy Note 5 (từ 13,99 triệu xuống còn 12,49 triệu đồng).

Sony Xperia Z5 (từ 11,99 triệu đồng xuống còn 10,99 triệu đồng).

Samsung Galaxy A9 Pro (từ 11,99 triệu đồng xuống còn 10,99 triệu đồng).

iPhone SE (bản ROM 16 GB hạ giá từ 11,49 triệu đồng xuống còn 8,99 triệu đồng. Phiên bản ROM 64 GB từ 14,49 triệu đồng xuống 11,99 triệu đồng).

Samsung Galaxy A5 2016 (từ 7,99 triệu đồng xuống còn 7,29 triệu đồng).

Sony Xperia M5 (bản 2 SIM từ 8,49 triệu xuống còn 7,99 triệu đồng, bản 1 SIM từ 7,49 xuống còn 6,99 triệu đồng).

HTC One E9 Dual (từ 5,49 triệu đồng xuống còn 4,99 triệu đồng).

Oppo A39 (4,99 triệu xuống 4,69 triệu đồng).

Mobiistar Lai Yuna X (2,99 triệu đồng xuống còn 2,79 triệu đồng).

Nokia Lumia 730 (2,99 triệu đồng xuống còn 2,59 triệu đồng).