Trang Stuff vừa bầu chọn ra những mẫu điện thoại Nokia có thiết kế “độc dị” nhất trong lịch sử. Đứng đầu trong danh sách này là Nokia 3600 series.

1. Nokia 3600, 3620 và 3650 (ra mắt năm 2003).

2. Nokia E70 (ra mắt năm 2006).

3. Nokia 6800, 6810, 6820, 6822 (ra mắt năm 2003).

4. Nokia 7600 (ra mắt năm 2003).

5. Nokia N-Gage (ra mắt năm 2003) và N-Gage QD (ra mắt năm 2004).

6. Nokia N90 (ra mắt năm 2005).

7. Nokia 7280 (ra mắt năm 2004).

8. Nokia 9000, 9110 Communicator (ra mắt năm 1996).

9. Nokia N93 (ra mắt năm 2006) và N93i (ra mắt năm 2007).

10. Nokia 3250 (ra mắt năm 2005) và 5700 XpressMusic (ra mắt năm 2007).

11. Nokia N91 (ra mắt năm 2006).

12. Nokia 8110 (ra mắt năm 1996).

13. Nokia 7110 (ra mắt năm 1999).

14. Nokia 8800 (ra mắt năm 2005).

15. Nokia 7700 (ra mắt năm 2003).

16. Nokia 7710 (ra mắt năm 2004).