Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua smartphone và máy tính bảng, Khoa học & Phát triển xin đăng tải bảng giá điện iPhone và iPad tháng 8/2017. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

So với tháng 7, giá iPhone và iPad không có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, mẫu iPhone ra mắt từ cuối năm 2015 là iPhone 6s giảm giá sốc tới 1 triệu đồng. Cụ thể, iPhone 6s 128GB giảm từ 17,99 triệu đồng xuống còn 16,99 triệu đồng.


Trong khi đó, iPhone 6s 32GB giảm từ 14,99 triệu đồng xuống còn 13,99 triệu đồng. Hiện tại, máy tính bảng do Apple sản xuất trong tháng này chưa có biến động về giá.

iPhone 6s đón tháng 8 với màn giảm giá sốc lên tới 1 triệu đồng cho cả 2 phiên bản là 32GB là 128GB.
iPhone 6s đón tháng 8 với màn giảm giá sốc lên tới 1 triệu đồng cho cả 2 phiên bản là 32GB là 128GB.

Bảng giá iPhone tháng 8/2017:

iPhone 7 Plus
Phiên bản 256GB: 25,99 triệu đồng.
Phiên bản 128GB: 23,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 21,99 triệu đồng.

iPhone 7
Phiên bản 256GB: 21,99 triệu đồng.
Phiên bản 128GB: 19,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 17,99 triệu đồng.

iPhone 6s Plus
Phiên bản 128GB: 21,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 14,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 13,99 triệu đồng.

iPhone 6s
Phiên bản 128GB: 16,99 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 15,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 13,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 12.99 triệu đồng.

iPhone 6 Plus
Phiên bản 64GB: 14,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 11,99 triệu đồng.

iPhone 6
Phiên bản 32GB: 8,99 triệu đồng.

iPhone SE
Phiên bản 64GB: 11,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 8,99 triệu đồng.

iPhone 5S 16GB: 5,99 triệu đồng.

iPad Pro 10.5 inch (phải) so dáng cùng iPad Pro 9.7 inch (trái).
iPad Pro 10.5 inch (phải) so dáng cùng iPad Pro 9.7 inch (trái).

Bảng giá iPad tháng 8/2017

iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi Cellular (2017)
Phiên bản 512GB: 31,49 triệu đồng.
Phiên bản 256GB: 26,49 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 23,99 triệu đồng.

iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi (2017)
Phiên bản 256GB: 23,49 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 20,99 triệu đồng.

iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi Cellular
Phiên bản 128GB: 26,99 triệu đồng.

iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi
Phiên bản 128GB: 23,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 19,99 triệu đồng.

iPad Pro 10.5 inch Wi-Fi Cellular (2017)
Phiên bản 512GB: 26,99 triệu đồng.
Phiên bản 256GB: 22,49 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 19,99 triệu đồng.

iPad Pro 10.5 inch Wi-Fi (2017)
Phiên bản 256GB: 19,49 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 16,99 triệu đồng.


iPad Pro 9.7 inch Wi-Fi Cellular
Phiên bản 256GB: 23,99 triệu đồng
Phiên bản 128GB: 20,49 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 17,99 triệu đồng.

iPad Pro 9.7 inch Wi-Fi
Phiên bản 256GB: 21,99 triệu đồng.
Phiên bản 128GB: 17,49 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 14,99 triệu đồng.

iPad Air 2 Wi-Fi Cellular 128GB: 15,49 triệu đồng.
iPad Air Wi-Fi Cellular 32GB: 13,99 triệu đồng.

iPad 2017 Wi-Fi Cellular
Phiên bản 128GB: 14,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 12,99 triệu đồng.

iPad 2017 Wi-Fi
Phiên bản 128GB: 10,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 8,99 triệu đồng.

iPad Mini 4 Wi-Fi Cellular
Phiên bản 128GB: 13,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 12,99 triệu đồng.

iPad Mini 4 Wi-Fi
Phiên bản 128GB: 10,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 8,99 triệu đồng.

iPad Mini 3 Wi-Fi 16GB: 9,99 triệu đồng.

iPad Mini 2 Wi-Fi
Phiên bản 32GB: 6,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 5,99 triệu đồng.

iPad Mini Wi-Fi Cellular 16GB: 8,99 triệu đồng.