Định dạng ảnh JPEG hiện nay đang được sử dụng rất phổ biến, nhất là được lưu trữ trên các trang web. Tuy nhiên, nhiều khả năng trong thời gian tới việc sao chép hình ảnh này sẽ không thể thực hiện.

Theo Engadget, Hiệp hội Joint Photographic Experts Group vừa đưa ra những điều khoản bảo mật mới có liên quan đến việc quản lý bản quyền lên định dạng ảnh JPEG thông thường, mà không phải phân biệt với chuẩn JPEG 2000 như trước đây.
Hình ảnh được lưu bằng định dạng JPEG trong tương lai có thể sẽ khó bị sao chép - Ảnh: AFP.
Cụ thể, các hình ảnh JPEG sẽ được mã hóa và từ đó ngăn chặn việc sao chép, tải về hình ảnh từ internet. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khi nào sẽ áp dụng chính sách mã hóa này với JPEG.

Hiện tại, tổ chức Electronic Frontier Foundation (EFF) cũng đang đưa ra những lập luận nhằm thỏa hiệp vấn đề trên trong bài diễn văn gửi đến hiệp hội JPEG. Cụ thể, việc mã hóa hình ảnh là một điều đúng đắn, và chỉ có bạn bè trên Facebook mới có thể nhìn thấy ảnh của người dùng, còn bên thứ 3 không thể sao chép được.

Tuy nhiên, cần có một dịch vụ hoặc tính năng giúp cho người dùng kiểm soát hình ảnh của mình một cách toàn diện hơn, vừa đảm bảo tính bảo mật dựa trên những tiêu chuẩn mở.