Ngày 20/08, Ban điều hành chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng đã họp tại trụ sở Bộ KH&CN. Cuộc họp nhằm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban điều hành Chương trình về dự kiến chương trình, dự thảo báo cáo tổng kết, danh sách doanh nghiệp được khen thưởng.Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt, các thành viên Ban điều hành, một số đại biểu khách mời và đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Việt Thanh nhận định vấn đề về năng suất chất lượng là một yếu tố quan trọng của nền kinh tế quốc gia nhất là trong giai đoạn Việt Nam đang chuẩn bị hội nhập quốc tế một cách sâu rộng và tích cực. Việc nâng cao năng suất chất lượng sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp có chỗ đững vững chắc hơn trong thị trường. Theo Thứ trưởng, thập niên chất lượng lần hai đã gặt hái được khá nhiều kết quả. Từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quốc gia về "Nâng cao Năng suất và Chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" thì mục tiêu của phong trào năng suất chất lượng đã được triển khai cụ thể và mạnh mẽ. Chương trình 712 (được ban hành tại Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020") qua mấy năm thực hiện đã có những kết quả tích cực, xây dựng được một hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với yêu cầu phát triển và xu thế hội nhập hiện nay tạo thuận lợi và tiền đề cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa một cách có bài bản.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư xây dựng mạng lưới đánh giá sự phù hợp tốt, hoạt động có hiệu quả để có thể hỗ trợ hơn nữa cho doanh nghiệp trong vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa. Thuận lợi có thể kể đến của chúng ta hiện nay là chúng ta có một đội ngũ chuyên gia năng suất chất lượng hoạt động chuyện nghiệp, nhiệt tình và có hiệu quả, chúng ta có một hệ thống lớn các doanh nghiệp hưởng ứng tham gia chương trình năng suất chất lượng. Thông qua việc đánh giá lần này, Ban điều hành sẽ có những phương hướng đề ra cho giai đoạn II, khắc phục những hạn chế, tồn tại của giai đoạn I. Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành vào công tác xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và công tác quản lý chất lượng.Tại phiên họp, các thành viên Ban điều hành đã thống nhất về dự kiến trương trình Hội nghị sắp tới; lắng nghe, thảo luận và có những đóng góp tích cực nhằm hoàn thiện bản dự thảo báo cáo tổng kết. Theo dự kiến, "Hội nghị tổng kết Thập niên Chất lượng lần thứ hai và tổng kết giai đoạn I chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng" sẽ được tổ chức vào ngày 15/9/2015 tại Hà Nội.