Nhiều nông dân hiện chưa biết sử dụng máy tính để tối ưu hoá quy trình sản xuất, tận dụng sức mạnh của công nghệ. Vậy người nông dân cần phải làm gì để không bị bỏ quên trong việc tiếp cận các giá trị vượt bậc mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại?

Ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 16 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Từ cuộc cách mạng này, thế giới đã tiến vào nền nông nghiệp 4.0, lấy tri thức và khoa học công nghệ làm nền tảng để nâng cao năng suất lao động, tạo ra nhiều sản phẩm vượt trội, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Việt Nam cũng đang cơ cấu lại ngành nông nghiệp với lực lượng chủ yếu là người nông dân. Hiện nay, rất nhiều nông dân chưa biết sử dụng máy tính để tối ưu hoá quy trình sản xuất, tận dụng sức mạnh của công nghệ đế bán hàng trong hệ thống thương mại điện tử toàn cầu. Vậy người nông dân cần phải làm gì để không hụt hơi, và không bị bỏ quên trong việc tiếp cận các giá trị vượt bậc mà cuộc cách mạng này mang lại?

Thời gian qua, Chính phủ ra mắt Hệ tri thức Việt số hoá được xem là sáng kiến tuyệt vời để đưa tri thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 về tới các bản làng. Vì thế, tôi mong rằng, sẽ có một chương trình hỗ trợ thiết bị thông minh tới tay người nông dân để họ có cơ hội tiếp cận kho tàng tri thức, để nông dân nhanh chóng thay đổi trong tư duy và quá trình sản xuất.

Tại Đồng Tháp, chúng tôi đã hình thành các hội quán nông dân – nơi trao đổi, chia sẻ ý tưởng sáng tạo giữa người nông dân và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Hạ tầng viễn thông cũng được đầu tư để người dân trong hội quán kết nối với thế giới. Với những bước đi như vậy, tôi cho rằng, chúng ta sẽ tạo được cho người nông dân một nền tảng tri thức và trở thành động lực để cả xã hội đổi mới sáng tạo một cách mạnh mẽ.