Sáng 15/9/2015 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thập niên chất lượng lần thứ hai (2006-2015) và tổng kết giai đoạn I (2010-2015) chương trình Quốc gia năng suất, chất lượng.

Hội nghị tổng kết thập niên chất lượng lần thứ 2 (2006-2015) và tổng kết giai đoạn I (2010-2015) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng.
Hội nghị tổng kết thập niên chất lượng lần thứ 2 (2006-2015) và tổng kết giai đoạn I (2010-2015) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng.

Sáng 15/9/2015 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thập niên chất lượng lần thứ hai (2006-2015) và tổng kết giai đoạn I (2010-2015) chương trình Quốc gia năng suất, chất lượng.

Tham dự hội nghị có ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc hội; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, đại diện lãnh đạo các địa phương cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh đánh giá cao những thành tựu và thành công đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác, hoạt động liên quan tới chương trình Quốc gia 712 “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu tại Hội nghị.
Theo Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá, để thực hiện tốt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cần xác định rõ “hướng trọng tâm hoạt động khoa học công nghệ vào phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, sự quyết tâm của các bộ, ngành, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp, Thứ trưởng Trần Việt Thanh tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu mới đề ra: ”Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.