Các nhà nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa đã phát triển một hệ thống robot phân loại rác thải với tỷ lệ chính xác 98,85% nhờ công nghệ mô phỏng xúc giác của con người. Với hệ thống cảm biến nhiều lớp, robot này có khả năng phát hiện độ dẫn nhiệt, độ nhám bề mặt và nhiệt độ, giúp phân loại rác thải sinh hoạt một cách chính xác.