Nước là một trong những nguyên tố cấu tạo sự sống. Nhưng chính xác thì nước đã xuất hiện trên các hành tinh như thế nào?