Theo số liệu từ vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, tỷ lệ mất rừng nguyên sinh tại các nước thuộc khu vực rừng Amazon đã giảm 55,8% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức thấp nhất kể từ năm 2019. Tín hiệu này sẽ giúp các nước Amazon có thêm đòn bẩy để thúc đẩy tài trợ bảo tồn tại Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới COP28.