Mới đây, các nhà vật lý học vô tình khám phá ra một đặc điểm quan trọng liên quan tới hố đen vũ trụ, bổ sung thêm vào kho tàng hiểu biết hiện vẫn còn hạn chế của nhân loại về các hố đen.