Bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20, nhận định con người chỉ dùng 10% bộ não đã được phổ biến trong cả nghiên cứu khoa học và văn hoá đại chúng. Nhưng điều này có thực sự chính xác?