Thực hiện Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực (Theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước) đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 như sau:

Đề tài 1. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Bình Phước hiện nay.

Đề tài 2. Chiến lược Marketing địa phương nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu tỉnh Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn.

Đề tài 3. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách/điều chỉnh phân cấp ngân sách.

Đề tài 4. Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đề tài 5. Phát triển hệ thống phần mềm quản lý trang trại chăn nuôi, giám sát tình hình dịch bệnh bằng công nghệ GIS.

Đề tài 6. Nghiên cứu ứng dụng thiết bị xử lý rác sinh hoạt tập trung ở vùng nông thôn tại tỉnh Bình Phước.

Đề tài 7. Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phân tử và phương pháp nuôi cấy mô phục vụ chọn tạo giống điều (Anacardium occidentale) cho tỉnh Bình Phước.

Đề tài 8. Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển sản xuất các giống cam sạch bệnh, không hạt, năng suất, chất lượng cao, chín rải vụ cho tỉnh Bình Phước.

Đề tài 9. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng thuộc các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay.

Chi tiết về mục tiêu, sản phẩm dự kiến của các đề tài theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước được đăng tải cụ thể tại Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tỉnh Bình Phước theo địa chỉ http://skhcn.binhphuoc.gov.vn

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: (Tải tại Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước theo địa chỉ http://skhcn.binhphuoc.gov.vn

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Thuyết minh đề tài.

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ.

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.

6. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

9. Văn bản đồng ý nhận chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu.

10. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

Yêu cầu về hồ sơ:

- Số lượng: 15 bộ, bản chính.

- Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

(1) Tên đề tài;

(2) Tên, địa chỉ tổ chức chủ trì;

(3) Họ và tên cá nhân đăng ký chủ trì đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện chính;

(4) Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Thiếu một trong các biểu mẫu trên thì hồ sơ coi như không hợp lệ.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/3/2021.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, số 678, Quốc Lộ 14, phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn lại

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0271.3870053.