Theo đó, dự án sẽ lắp đặt thiết bị soát vé trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP, bao gồm lắp đặt thiết bị soát vé điện tử trên xe, cài đặt thiết bị trạm tại đại lý bán vé, phòng hỗ trợ hành khách, triển khai thiết bị soát vé cầm tay.

Sắp tới, khách đi xe buýt ở TPHCM chỉ cần sử dụng một loại vé điện tử duy nhất để thanh toán, tiết kiệm thời gian xếp hàng mua và kiểm soát vé.
Sắp tới, khách đi xe buýt ở TPHCM chỉ cần sử dụng một loại vé điện tử duy nhất để thanh toán, tiết kiệm thời gian xếp hàng mua và kiểm soát vé.

UBND TPHCM vừa phê duyệt dự án “Đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại TPHCM” theo hình thức đối tác công tư - hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh).
Theo đó, dự án sẽ lắp đặt thiết bị soát vé trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP, bao gồm lắp đặt thiết bị soát vé điện tử trên xe, cài đặt thiết bị trạm tại đại lý bán vé, phòng hỗ trợ hành khách, triển khai thiết bị soát vé cầm tay.
Cung cấp toàn bộ hệ thống thiết bị công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai giải pháp phần mềm, đào tạo nhân lực và thực hiện vận hành hệ thống vé điện tử. Thời gian thực hiện từ năm nay đến năm 2017.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 263 tỉ đồng. Chi phí quản lý vận hành trong 10 năm là hơn 321 tỷ đồng.
Ưu điểm của vé xe buýt điện tử là mang lại sự tiện lợi cho người dân khi tham gia sử dụng xe buýt trên địa bàn TP thông qua việc sử dụng một thẻ vé điện tử duy nhất. Từ đó tiết kiệm thời gian xếp hàng mua vé, kiểm soát vé, dễ dàng nạp giá trị thanh toán vào thẻ từ các kênh thanh toán điện tử.
Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải trong quản lý và thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát vé, rút ngắn thời gian thanh quyết toán với Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng; giảm chi phí khai thác và quản lý vé đảm bảo hiệu quả kinh doanh.