Việc đăng ký công nhận doanh nghiệp KH&CN cũng sẽ giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ, làm chủ công nghệ và có kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ đang sở hữu.

Nhằm thực hiện kế hoạch triển khai hỗ trợ chứng nhận cho 75 doanh nghiệp KH&CN, Sở KHCN TP Hồ Chí Minh vừa qua đã tổ chức buổi giới thiệu thông tin chi tiết về những ưu đãi của doanh nghiệp KH&CN và cách thức xin cấp hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho các doanh nghiệp và startup trên địa bàn Thành phố.

Ông Chu Bá Long, Phó phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ (Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh) đã trình bày chi tiết chính sách ưu đãi doanh nghiệp KH&CN mà thành phố đang triển khai như ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách về tín dụng đầu tư phát triển, ưu đãi giá thuê đất.

Theo ông Long, để được công nhận là doanh nghiệp KH&CN thì doanh nghiệp phải được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, tiếp đó đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở.

Ảnh minh họa.

Điểm đáng lưu ý trong hồ sơ đăng ký chứng nhận DN KH&CN là doanh nghiệp phải chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN (kèm theo các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN), báo cáo quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ từ các kết quả KHCN, nêu rõ sản phẩm hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN và các điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, sản phẩm mà doanh nghiệp dùng để chứng minh phải là kết quả của việc nghiên cứu KH&CN. Nếu doanh nghiệp tự nghiên cứu KH&CN thì cần có chứng nhận về sở hữu trí tuệ hoặc làm báo cáo rõ ràng.

Đại diện Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở hiện có nhiều nhóm chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành nội dung dự án sản xuất kinh doanh để xin cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ hỗ trợ kinh phí tư vấn, khảo sát đánh giá tiềm năng nghiên cứu, đổi mới KH&CN của các doanh nghiệp và hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.