Mới đây, Sở KH&CN Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bún bò của tỉnh Thừa Thiên Huế” do Hiệp Hội Du lịch Thừa Thiên Huế chủ trì và ông Đinh Mạnh Thắng làm chủ nhiệm dự án.

Mục tiêu của dự án là thiết lập cơ chế bảo hộ và khai thác nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế” cho sản phẩm bún bò Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, chế biến và xúc tiến thương mại cho sản phẩm bún bò Huế, góp phần nâng cao giá trị kinh tế -xã hội, văn hóa của sản phẩm bún bò Huế mang nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế” đối với người dân địa phương, nơi chế biến và kinh doạnh sản phẩm và đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án đã tập trung điều tra tại 30 điểm chế biến và kinh doanh bún bò Huế đặc trưng ở thành phố Huế và các vùng lân cận. Đồng thời đã thu thập thông tin, tài liệu, các kết quả nghiên cứu có liên quan đến sản phẩm tương tự sản phẩm bún bò Huế nhằm xác định mô hình quản lý và khai thác giá trị nhãn hiệu chứng nhận.


Ảnh minh họa.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tham khảo ý kiến chuyên gia và tổ chức hội thảo khoa học, dự án đã xác định các tiêu chí chứng nhận của nhã hiệu chứng nhận bún bò Huế, gồm: Hệ thống tiêu chí chứng nhận của sản phẩm bún bò Huế, hệ thống tiêu chí chứng nhận của hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống đối với sản phẩm bún bò Huế. Từ đó xây dựng Bộ tiêu chí dùng để chứng nhận cho sản phẩm bún bò Huế mang nhãn hiệu chứng nhận bún bò Huế; xác định chủ sở hữu, tổ chức quản lý, tổ chức chứng nhận; thiết kế thống nhất lựa chọn mẫu nhan hiệu chứng nhận; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế và tạo lập bản đồ vùng chế biến, kinh doanh bún bò Huế…

Dự án được triển khai giúp cho cán bộ của hiệp hội, cán bộ địa phương, các hội viên hiểu biến thêm về quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực cho các thành viên tham gia thực hiện dự án về kiến thức, kinh nghiệm triển khai các dự án. Dự án một lần nữa khẳng định, bún bò Huế là một món ăn đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế, mang bản sắc văn hóa Huế và là một trong số các món ăn đặc sản được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận.