Ngày 27/8, Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ (KHCN), Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND tỉnh phối hợp tổ chức Hội thảo "Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" hơn 300 các nhà khoa học cả nước đã đến dự.

Bộ KHCN và Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng công trình đạt giải vào sản xuất và đời sống
Bộ KHCN và Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng công trình đạt giải vào sản xuất và đời sống

Theo báo cáo, trong 20 năm qua, có hơn 700 công trình đạt giải trong Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam và 643 giải pháp đạt giải trong hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc đã và đang được áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.

Tặng bằng khen của Bộ KHCN và Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Tặng bằng khen của Bộ KHCN và Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, trao đổi kinh nghiệm, biện pháp hay trong việc vận động, tuyên truyền tổ chức Giải thưởng và Hội thi tại địa phương, cũng như việc triển khai ứng dụng rộng rãi các công trình đạt giải. Đồng thời, nêu lên những khó khăn và kiến nghị đối với Nhà nước về chế độ, chính sách, cơ chế trong việc ứng dụng các công trình đạt giải…

Dịp này, Thủ tưởng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Bộ KHCN và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua cho 8 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Giải thưởng; 11 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng công trình đạt giải thưởng vào sản xuất và đời sống; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp sáng tạo KHCN Việt Nam cho 11 cá nhân.