Sáng 09/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác thực hiện Đề án Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025.

Ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN và ông Bùi Đức Lợi - Chủ tịch Tập đoàn Vicoland ký kết hợp tác thực hiện Đề án Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. | Ảnh: BTC
Ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN và ông Bùi Đức Lợi - Chủ tịch Tập đoàn Vicoland ký kết hợp tác thực hiện Đề án Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. | Ảnh: BTC

Tại buổi lễ ký kết, Sở KH&CN Thừa Thiên Huế, đã chia sẻ tầm nhìn, mục đích và mong muốn hợp tác để thu hút nguồn lực trong nước, quốc tế, với mục tiêu đến năm 2030 đưa địa phương trở thànhmột trong những trung tâm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thừa Thiên Huế cho biết việc hợp tác với các doanh nghiệp như Tập đoàn Vicoland sẽ giúp tận dụng được lợi thế của các bên, thúc đẩy sự phát triển của Hệ sinh thái KHĐMST của tỉnh theo định hướng Đề án Cố đô Khởi nghiệp. Đây là một trong những Đề án quan trọng của tỉnh với mục tiêu sẽ hỗ trợ ít nhất 10 ý tưởng, dự án khởi nghiệp, 5 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển thương mại hóa sản phẩm từ nay đến năm 2025.

Nội dung hợp tác của hai bên bao gồm:

1. Hợp tác tổ chức các sự kiện khởi nghiệp, như Ngày hội KNĐMST tỉnh, Techfest vùng, hội thảo khởi nghiệp và các chương trình nâng cao năng lực cho KNĐMST, cuộc thi KNĐMST hàng năm. Trong đó, Tập đoàn Vicoland sẽ đồng hành công tác tổ chức, tài trợ tùy theo quy mô và tình hình thực tế.

2. Phát triển không gian KNĐMST, trong đó Sở KH&CN sẽ hỗ trợ về nội dung, chuyên gia tư vấn, kết nối các chương trình; Tập đoàn Vicoland cung cấp không gian mặt bằng triển khai các hoạt động, kết nối các nguồn lực sẵn có, phù hợp của Vicoland cho các hoạt động phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp.

3. Phối hợp, cùng kết nối tìm kiếm các nguồn lực đào tạo, ươm tạo, tư vấn công nghệ và kinh doanh, phát triển thị trường, truyền thông... dựa trên tình hình nhu cầu thực tế của dự án và khả năng, nguồn lực của mỗi bên.

4. Tập đoàn Vicoland sử dụng Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo để đầu tư cho các dự án KNĐMST. Kết nối và hỗ trợ hình thành mạng lưới các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và quốc tế.

5. Hợp tác tổ chức, triển khai các hoạt động xây dựng, kết nối hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế với khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

6. Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông phát triển mạnh, đa dạng hóa kênh thông tin, truyền thông về KNĐMST và tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh những tấm gương, doanh nghiệp khởi nghiệp thành công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.