UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020, bao gồm 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Diễn đàn Phát triển Du lịch & Ẩm thực trong chuỗi sự kiện Hue Innovation Day năm 2019
Diễn đàn Phát triển Du lịch & Ẩm thực trong chuỗi sự kiện Hue Innovation Day năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngày 2/1, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1/KH-UBND về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, tỉnh sẽ tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Thông tin, tuyên truyền về KNĐMST; Tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng KNĐMST; Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động KNĐMST; Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho hệ sinh thái KNĐMST; Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp; Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KNĐMST.

Đối tượng hướng đến gồm các doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó:

Đối với doanh nghiệp, gồm những cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho KNĐMST, hoạt động hiệu quả phải đáp ứng các tiêu chí như: Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 05 nhóm KNĐMST và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm KNĐMST tại Việt Nam. Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho KNĐMST tại Việt Nam.