Vừa qua, Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên tổ chức cấp bầu chè giống cho các hộ dân của 6 xã thuộc vùng chè Tân Cương, đây là một trong những vùng chè đặc sản của Thái Nguyên.


Bầu chè giống trung du cấp cho người dân là sản phẩn của dự án “Bảo tồn và phát triển giống chè giống trung du nhằm giữ gìn và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè của Thái Nguyên”, do trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Thái Nguyên (nay là Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên) chủ trì thực hiện. Vườn ươm giống thuộc dự án có quy mô 6 vạn bầu, tỷ lệ sống và đạt tiêu chuẩn là 80%, sau khi kiểm tra cây giống đã đủ điểu kiện để đem đi trồng, Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành cấp phát cây giống cho người dân 6 xã thuộc vùng chè Tân Cương, trong đó tập trung tại 2 xã Tân Cương và Phúc Xuân. Từ giống chè trung du được cấp, bà con nhân dân sẽ tiến hành trồng mới diện tích chè trung du, góp phần duy trì và phát triển diện tích chè trung du trên địa bàn.

Chè trung du là giống chè bản địa có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh và các điều kiện thời tiết bất thuận; khả năng sinh trưởng mạnh, độ che phủ lớn, có thể chống xói mòn và rửa trôi, bảo vệ môi trường sinh thái. Với những đặc tính đó, chè trung du có lợi thế hơn so với các giống chè nhập nội tuy chất lượng có cao hơn nhưng thích ứng kém hơn. Do vậy, cùng với việc phát triển giống mới thì việc bảo tồn và phát triển giống chè trung du bản địa là hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng giống, góp phần thúc đẩy sản xuất chè bền vững, giữ gìn và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè Thái Nguyên.