Theo đó, đối tượng tuyển chọn bao gồm các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo nhưng chưa hình thành doanh nghiệp.

Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải đạt tiêu chí: Có sản phẩm được hình thành từ ý tưởng/kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc khai thác tài sản trí tuệ; có mô hình kinh doanh mới, sử dụng nền tảng công nghệ mới. Dự án phải đáp ứng khả năng tăng trưởng, thị trường mục tiêu khả thi; có nhân sự đủ điều kiện để vận hành dự án. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của dự án không thuộc danh mục ngành nghề cấm và hạn chế đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tuyển chọn. Sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu với các nhà đầu tư (thông qua việc mua cổ phần, góp vốn đầu tư).

Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều dự án khởi nghiệp.

Các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có dự án tham gia chương trình sẽ phải trải qua 3 bước: Nộp hồ sơ tuyển chọn; tham gia phỏng vấn và xét duyệt bởi hội đồng của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng (Thời gian phỏng vấn dự kiến cuối tháng 3/2020); nếu đạt quá trình tuyển chọn, các nhóm sẽ nộp bổ sung các hồ sơ (bản cứng) theo yêu cầu và bắt đầu tham gia chương trình hỗ trợ dự án khởi nghiệp của Startup Hải Phòng năm 2020.

Các dự án tham dự Đăng ký online/ Đăng ký theo mẫu, kèm theo tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có).

Hạn đăng ký là ngày 15/3/2020, hồ sơ đăng ký gửi tới Email knsangtao@gmail.com hoặc gửi trực tiếp tại Số 1, Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng (Tầng 1).