Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực (Theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh bình Phước) đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 như sau:

Đề tài 1. Âm nhạc của người S’tiêng Bình Phước - Khảo cứu, bảo tồn và phát triển.

Đề tài 2. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi chim yến tại tỉnh Bình Phước.

Đề tài 3. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất thực nghiệm các sản phẩm có giá trị gia tăng từ thịt quả điều tại tỉnh Bình Phước.

Đề tài 4. Đánh giá khả năng thích nghi đất đai, phân vùng định hướng phát triển cây ăn quả đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đề tài 5. Nghiên cứu đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống logistics trên địa bàn Bình Phước.

Đề tài 6. Khảo sát phông phóng xạ môi trường và xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường tỉnh Bình Phước.

Đề tài 7. Đánh giá kết quả phẫu thuật phaco có sử dụng móc mống mắt (IRIS HOOK) trên mắt đục thể thủy tinh đồng tử không giãn.

Chi tiết về mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm dự kiến của các đề tài theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Bình Phước được đăng tải cụ thể tại Cổng thông tin điện tử tỉnh tỉnh Bình Phước theo địa chỉ www.binhphuoc.gov.vn

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: (Tải tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước theo địa chỉ www.binhphuoc.gov.vn)

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Thuyết minh đề tài.

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có).

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.

6. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

9. Văn bản đồng ý nhận chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu.

10. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

Yêu cầu về hồ sơ:

- Số lượng: 15 bộ, bản chính.

- Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

(1) Tên đề tài;

(2) Tên, địa chỉ tổ chức chủ trì;

(3) Họ và tên cá nhân đăng ký chủ trì đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện chính;

(4) Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Thiếu một trong các biểu mẫu trên thì hồ sơ coi như không hợp lệ.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2020.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, số 678, Quốc Lộ 14, phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn lại

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0271.3870053.

Trân trọng./.