Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng công cụ quản lý chợ” trên địa bàn TPHCM năm 2021.

Nhiệm vụ được thực hiện nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước ứng dụng các mô hình, giải pháp KH&CN trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại các chợ trên địa bàn các quận, huyện và TP Thủ Đức; đồng thời, kết nối thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các chợ giữa cơ quan quản lý chuyên ngành (Sở Công thương, Sở Tài chính) và cơ quan quản lý nhà nước địa phương (UBND TP Thủ Đức, quận, huyện).

c
Một chợ truyền thống tại TPHCM Ảnh:Internet

Đối tượng đăng ký thực hiện nhiệm vụ là các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN có chức năng phù hợp, đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ. Ưu tiên việc xây dựng nhiệm vụ có khả năng nhân rộng. Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ được nhận 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN của Thành phố.

Hồ sơ đăng ký thực hiện gửi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25/9/2021