Mới đây, Sở KH&CN Quảng Ngãi đã tổ chức nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN chủ trì thực hiện, KS Nguyễn Văn Cao làm chủ nhiệm.

Qua 2 năm thực hiện, dự án đã xây dựng nhà màng nhà lưới trên diện tích 1000m2 tại Trại nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thôn Xuân An , xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, thực hiện 3 mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh, gồm mô hình trồng rau thủy canh bằng phương tưới nhỏ giọt trên túi nhựa chứa giá thể; mô hình trồng thủy canh hồi lưu trên ống nhựa chuyên dụng (còn gọi là phương pháp màng mỏng dinh dưỡng-NFT); mô hình thủy canh trên máng trồng chứa giá thể.

Kết quả qua 2 vụ trồng thử nghiệm cho thấy, rau trồng bằng phương pháp thủy canh phát triển nhanh từ 30-50% so với phương pháp truyền thống. Sau 30-40 ngày trồng, năng suất các loại rau của mô hình trồng trên máng giá thể (diện tích 64m2), năng suất thu được 2-3kg/m2, sản lượng rau đạt 672 kg/vụ; mô hình trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trên ống nhựa (diện tích 78m2), năng suất thu được 3-4kg/m2, sản lượng đạt 1.014 kg/vụ; mô hình tưới nhỏ giọt trên túi trồng chứa giá thể (diện tích 120m2), năng suất thu được 2,5-4kg/m2, sản lượng đạt 1.500 kg/vụ.

Qua đó, dự án đã phân tích, đánh giá kết quả từng mô hình và xây dựng các giải pháp canh tác phù hợp đối với mỗi mô hình trong điều kiện nhà màng, nhà lưới; chọn lựa các đối tượng giống rau quả phù hợp nhất để ứng dụng trồng cho các mô hình của dự án; phân tích, đánh giá các chỉ tiêu ATVSTP theo quy định đối với 5 loại rau, 3 loại quả sản xuất từ các mô hình của dự án. Ngoài ra, dự án xây dựng riêng website với tên miền https://qsti.vn để quảng bá dịch vụ sản phẩm đến người tiêu dùng...

Với kết quả đạt được, dự án đã được Hội đồng KH&CN tỉnh nghiệm thu.