Vừa qua, Sở KH&CNQuảng Bình phối hợp với UBND thị xã Ba Đồn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo khoa học: “Phát triển nông nghiệp tại 10 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; lãnh đạo Sở KH&CN, Sở Nông nghiệp và PTNT, thị xã Ba Đồn; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu của Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Quảng Bình; các cơ quan, ban ngành, truyền thông báo chí.


Nông nghiệp, nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả nước nói chung và thị xã Ba Đồn nói riêng. Thị xã Ba Đồn mới được thành lập, phần lớn người dân sống chủ yếu ở nông thôn và dựa vào nông nghiệp. Vì vậy, muốn thị xã phát triển, phải phát triển nông nghiệp, nông thôn từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư vùng nông thôn. Việc phát triển sản xuất nông nghiệp tại 10 xã vùng Nam có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuy nhiên thực trạng phát triển nông nghiệp ở đây vẫn còn nhiều bất cập, sản xuất ở quy mô nông hộ, nhỏ lẻ, hiệu quả đạt được chưa cao.

Các tham luận phát biểu tại hội thảo chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 10 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn; Phát triển ngành trồng trọt theo chuỗi giá trị; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp; Chiến lược phát triển nông nghiệp theo định hướng sản xuất hàng hóa; Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp tại 10 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn…

Hội thảo khoa học cũng đã đánh giá một cách toàn diện về những hạn chế, tiềm năng trong phát triển nông nghiệp tại 10 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn, từ đó đề xuất một số giải pháp, trong đó chủ yếu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực và chất lượng chế biến nông lâm thủy sản; tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất vùng sản xuất nguyên liệu chế biến theo chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị; đổi mới phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu hàng nông sản thông qua các kênh thông tin; đề xuất đưa các loại giống, cây trồng, vật nuôi phù hợp với chất đất, thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu để áp dụng có hiệu quả. Đặc biệt chú trọng chuyển ngành nông nghiệp phát triển theo hướng chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn.