Mới đây, Hội thảo “Đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng tại Phú Yên” đã diễn ra tại thành phố Tuy Hòa. Hội thảo này nằm trong chuỗi hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản của tỉnh Phú Yên năm 2019 do UBND tỉnh phối hợp với Bộ KH&CN và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.


Tại Hội thảo, đại biểu được nghe các tham luận: Vai trò của công tác giống cây trồng trong phát triển rừng trồng; Ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến lâm sản; Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong chế biến lâm sản; Ứng dụng công nghệ để phát triển trồng rừng sản xuất theo hướng liên kết, nâng cao giá trị rừng trồng và phát triển rừng trồng theo hướng bền vững; Phát triển dược liệu dưới tán rừng tại tỉnh Phú Yên; Phát triển trồng rừng trong hộ gia đình theo hướng bến vững; cơ chế chính sách trong việc hỗ trợ trồng rừng sản xuất và một số chính sách, giải pháp cho tỉnh Phú Yên… Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã cùng nhau trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm xung quanh vấn đề liên kết trong trồng rừng sản xuất.

Hội thảo này là diễn đàn để tỉnh Phú Yên có cơ hội lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, tham luận của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia về định hướng đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ trong chuỗi giá trị phát triển rừng trồng tại tỉnh Phú Yên nhằm triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.