Ngày 19/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng” do TS. Lê Tất Khang, Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ là chủ nhiệm,

Đề tàiđược thực hiện với mục tiêu chung: Phục tráng và phát triển mít bản địa theo hướng sản xuất hàng hóa và xây dựng thương hiệu mít, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Hữu Lũng.

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021, đề tài đã tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất mít tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đề tài đã tiến hành việc tuyển chọn được 30 cây mít ưu tú và từ đó chọn ra 15 cây mít có năng suất cao, chất lượng tốt ít sâu bệnh, đã lập hồ sơ để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn thẩm định, công nhận cây đầu dòng.

Đề tài đã nghiên cứu hoàn thiện được 2 quy trình sản xuất mít đặc sản bản địa bao gồm: quy trình nhân giống mít và quy trình thâm canh tổng hợp mít bản địa áp dụng cho huyện Hữu Lũng và các địa phương có điều kiện tương tự.

Đề tài đã xây dựng thành công 4 mô hình bao gồm: Mô hình vườn giống gốc (quy mô 1ha); mô hình vườn nhân giống mít với quy mô 0,3 ha; mô hình trồng mới mít bản địa với quy mô 10ha; mô hình thâm canh mít theo hướng sản xuất hàng hóa trong thời kì kinh doanh với quy mô 5ha.

Đề tài đã tổ chức tập huấn kĩ thuật nâng cao năng lực sản xuất mít cho 100 lượt người và tổ chức thành công 01 hội thảo khoa học về phát triển bền vững mít bản địa tại Hữu Lũng.

Đề tài Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng là công trình có giá trị khoa học và thực tiễn cao, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững vùng mít bản địa, đặc sản và nâng cao năng lực sản xuất mít hàng hóa cho người dân huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.