Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum, vừa qua Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019.


Thành phần tham gia Hội đồng gồm có: Ông Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN, Phó chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh làm chủ tịch hội đồng; các thành viên hội đồng gồm đại diện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Chi cục quản lý chất lượng nông sản, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và đại diện các phòng, ban thuộc Sở KH&CN.

Tại cuộc họp, có 2 nhiệm vụ KH&CN được đề xuất gồm: (1) Dự án Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ nguồn dược liệu hiện có trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Dự án do Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN đề xuất; (2) Đề tài Khảo sát thành phần hóa học, xây dựng quy trình định lượng, làm giàu saponin trên thân, lá các độ tuổi của loài Sâm Ngọc Linh đặt hữu của tỉnh Kon Tum làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng” - Đề tài do Trường Đại học Khoa học và tự nhiên TP Hồ Chí Minh đề xuất.

Sau khi nghe trình bày qua 2 đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019, Hội đồng tư vấn đã tập trung phân tích, đánh giá từng nhiệm vụ trên các mặt: tên đề tài, tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và khả năng ứng dụng thực tiễn của từng đề tài, dự án.

Kết quả, Hội đồng tư vấn yêu cầu các tổ chức đề xuất tiến hành chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và cùng thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 2 đề tài, dự án trên để triển khai thực hiện trong thời gian tới.