Vừa qua, Sở KH&CN Kiên Giang đã thực hiện Kế hoạch 16/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, được triển khai tại huyện Hòn Đất với 2 nhãn hiệu tập thể (NHTT) Khoai lang Mỹ Thái - Hòn Đất và Xoài Hòn Đất.


Sở KH&CN phối hợp với UBND huyện Hòn Đất Tổ chức Hội thảo Thông qua Logo và Quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng NHTT “Khoai lang Mỹ Thái - Hòn Đất” tại xã Mỹ Thái và “Xoài Hòn Đất” tại xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Đồng chủ trì Hội thảo là Ông Dương Minh Tâm, PGĐ Sở KH&CN và Ông Phạm Thanh Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất, cùng các phòng, ban ngành huyện, UBND xã, hơn 100 hộ nông dân.

Hội thảo cung cấp cho người dân hiểu hơn về văn bản pháp luật mà ngành khoa học và công nghệ triển khai thực hiện, cụ thể các văn bản liên quan đến về sở hữu trí tuệ; về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cũng như trong đo lường chất lượng. Đồng thời cung cấp người dân biết về tình hình xuất khẩu về nông sản của Việt Nam, của tỉnh Kiên Giang; lợi ích của việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể; giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển các thương hiệu nổi tiếng cũng như giá trị các thương hiệu đó mang lại.

Chủ trì hội thảo cũng nêu sơ lược về chương trình phát triển tài sản trí tuệ quốc gia và kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển NHTT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hội thảo được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Hòn Đất và nhận được nhiều ý kiến trao đổi, phát biểu rất sôi nổi của các đại biểu. Các ý kiến tập trung vào chỉnh sửa, chọn lựa 2 logo chính thức cho 2 NHTT để tiến hành đăng ký bảo hộ.

Về quy chế NHTT Khoai lang Mỹ Thái - Hòn Đất chủ trì hội thảo cũng thảo luận thêm tại Khoản 2 Điều 8 “Sản phẩm khoai lang được sản xuất theo đúng Quy trình kỹ thuật sản xuất, đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo Quy trình kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn chất lượng do HTX công bố”. Được lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hơp với HTX thực hiện theo hướng chứng nhận VietGAP nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nông sản sạch.

Quy chế NHTT Xoài Hòn Đất được các đại biểu thống nhất cao. Hội thảo thống nhất chủ sở hữu NHTT Khoai lang Mỹ Thái - Hòn Đất là HTX Nông dân khoai lang xã Mỹ Thái; Chủ sở hữu NHTT Xoài Hòn Đất là HTX Xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất.

Đồng thời chủ trì hội nghị cũng nhấn mạnh thêm việc giúp địa phương xây dựng NHTT chỉ là bước đầu trong việc xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh. Để NHTT ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng phải được sự quan tâm của các cấp, các ngành mà đặc biệt là sự nỗ lực của các hội viên trong HTX phải tuân thủ thực hiện các yêu cầu của quy chế sử dụng NHTT, tăng cường phối hợp ngành hữu quan nắm bắt thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.