Ngày 05/12/2019, TT Thông tin và Thống kê KH &CN - đơn vị chủ trì thực hiện Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh đã tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền và vận động các hộ dân tham gia Dự án.

Tham dự Hội nghị có đồng chí La Văn Hồng- Phó Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh; đại diện lãnh đạo một số phòng, tổ chức của huyện; đại diện lãnh đạo và cán bộ khuyến nông của các xã và đại diện của gần 60 hộ dân sản xuất, kinh doanh vịt cỏ trên địa bàn huyện Trùng Khánh.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về mục tiêu, nội dung Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và được giải đáp một số thắc mắc về Hội sản xuất và kinh doanh Vịt cỏ huyện Trùng Khánh- tổ chức sẽ được thành lập trong khuôn khổ Dự án để tập hợp các hộ dân sản xuất, kinh doanh vịt cỏ trên địa bàn huyện Trùng Khánh tự nguyện tham gia xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt cỏ Trùng Khánh”.

Trên cơ sở biết được mục tiêu chính của Dự án là xây dựng, xác lập quyền, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng qua đó tạo dựng thương hiệu, xác lập quyền sở hữu, xây dựng mô hình quản lý, duy trì ổn định chất lượng, giữ gìn, phát huy giá trị của sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Ngay tại Hội nghị, đại diện của nhiều hộ dân đã nhất trí đăng ký tham gia Hội sản xuất và kinh doanh Vịt cỏ huyện Trùng Khánh và thực hiện Dự án. Sự đồng tình và hưởng ứng tham gia của người dân là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành công của Dự án.

Các đại biểu có mặt tại Hội nghị cũng đã được nghe cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Trùng Khánh hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt cỏ. Đây là một trong những nội dung thiết thực hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi vịt hiệu quả từ khâu chọn giống đến cách phòng trừ dịch bệnh.