Sở TT-TT tỉnh Bình Phước đề nghị Bộ TT-TT, các công ty, tập đoàn viễn thông xem xét, hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân hộ nghèo, cận nghèo các huyện biên giới của tỉnh….

Mới đây, Sở TT-TT tỉnh Bình Phước có đề nghị Bộ TT-TT chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương đánh giá về nhu cầu sử dụng, tính khả thi, hiệu quả đầu tư để triển khai phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp và khu đô thị của tỉnh Bình Phước.

Theo Cục Viễn thông và Vụ Công nghệ thông tin, hiện nay Bộ TT-TT đã cấp phép cho 2 doanh nghiệp (Viettel, VNPT) triển khai thử nghiệm 5G tại tỉnh Bình Phước.

Trên cơ sở kết quả triển khai thử nghiệm của các doanh nghiệp viễn thông tại Bình Phước cũng như tại các tỉnh thành khác, trong năm 2021, Bộ TT-TT sẽ chỉ đạo doanh nghiệp đánh giá về nhu cầu sử dụng, tính khả thi và hiệu quả đầu tư triển khai 5G (đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khu đô thị trên toàn quốc) từ đó chia sẻ thông tin với các sở TT-TT để cùng phối hợp triển khai.


Ngoài đề nghị trên, Sở TT-TT tỉnh Bình Phước cũng đề nghị Bộ TT-TT, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội, Tổng công ty viễn thông MobiFone xem xét, hỗ trợ điện thoại thông minh (để tiếp cận thông tin, giảm nghèo thông tin, phục vụ quá trình chuyển đổi số) cho người dân các hộ nghèo, hộ cận nghèo các huyện biên giới của tỉnh (1.000 chiếc điện thoại smartphone theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước tại Công văn số 1438/UBND-KGVX ngày 6.5.2021).

Sau khi nhận được đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước, Bộ TT-TT (Cục Viễn thông) đã tổ chức họp, đồng thời có văn bản đề nghị 3 doanh nghiệp (VNPT, MobiFone, Viettel) có ý kiến về đề nghị hỗ trợ điện thoại thông minh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các doanh nghiệp có ý kiến sẽ thực hiện hỗ trợ tỉnh Bình Phước trong năm 2021 theo Chương trình smartphone giá rẻ đang triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, Viettel dự kiến hỗ trợ theo các nội dung Chương trình smartphone giá rẻ; số khách hàng tại Bình Phước đáp ứng chương trình là 140 nghìn thuê bao. Loại máy dự kiến hỗ trợ là Vinsmart Bee Lite 2, giá 1.590.000 đồng, Viettel trợ giá 140.000 đồng, chỉ còn 1.450.000 đồng; máy Samsung A01 Core (RAM 2G), giá 2.290.000 đồng, Viettel trợ giá 500.000 đồng, còn 1.790.000 đồng.

VNPT dự kiến sẽ hỗ trợ bán smartphone giá từ 1.200.000 - 1.500.000 đồng, VNPT hỗ trợ miễn cước 4G (5Gbp/tháng) trong 12 tháng. MobiFone áp dụng chương trình smartphone giá rẻ, bán máy Samsung A01 Core 2G, Bee Lite 2 có trợ giá, tặng data miễn phí trong vòng 1 tháng tùy theo các gói cước.

Đáp ứng yêu cầu phủ sóng cung cấp các dịch vụ 4G, 5G

Theo Sở TT-TT TP.Hà Nội, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới các trạm BTS, đáp ứng yêu cầu phủ sóng cung cấp các dịch vụ 4G, 5G đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, Sở đề nghị Bộ TT-TT phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu trình Chính phủ đưa quy định về việc xây dựng, lắp đặt trạm BTS trên tài sản công; đồng thời thông tin, phối hợp với Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn về việc khai thác tài sản công để lắp đặt trạm BTS và quản lý, sử dụng số tiền thu được; phương án đấu giá quyền khai thác địa điểm để lắp đặt trạm BTS trên tài sản công...

Về việc này, Cục Viễn thông cho biết Bộ TT-TT đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 25/2021/NĐ-CP để gửi lấy ý kiến rộng rãi theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (trong tháng 6.2021).

Trong đó, dự kiến nghị định sẽ đưa nội dung quy định các cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm cho phép lắp đặt thiết bị viễn thông, trạm viễn thông, cột ăng ten và hạ tầng viễn thông thụ động khác trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công và các tài sản công khác. Các doanh nghiệp viễn thông phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn công trình khi xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông trên đất công, tài sản công.

Ngoài ra, Bộ TT-TT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan để hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương trong việc khai thác tài sản công để lắp đặt trạm BTS và quản lý, sử dụng số tiền thu được; đồng thời phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát việc sử dụng các tài sản công, đề xuất, báo cáo Chính phủ cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy hiệu quả nguồn lực này.