Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh trong chuyến kiểm tra tình hình sản xuất nấm trên địa bàn các huyện Thạch Hà, Can Lộc và Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu (Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh) vừa qua.

Trong chuyến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng, sản phẩm nấm đang có nhiều triển vọng, không chỉ là một thực phẩm thiết yếu mà còn có thể làm dược liệu. Hình thức sản xuất hiện đang được áp dụng tuy đầu tư thấp nhưng đưa giá trị lớn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Điều quan trọng hiện nay là, việc phát triển sản phẩm nấm phải phù hợp với xu thế sản xuất sạch, sản xuất theo công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng vì nghề trồng nấm ở nhiều địa phương đã cho thu nhập ổn định, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Tại Hà Tĩnh, trong những năm qua, hình thức tổ chức sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu theo tổ hợp tác, hợp tác xã đã tạo được bước phát triển khá ổn định, phong phú về các loại sản phẩm; đã sản xuất được các loại dược liệu cao cấp như nấm linh chi; đã chế biến được các sản phẩm từ nấm…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh kiểm tra tình hình sản xuất nấm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh điện tử
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh kiểm tra tình hình sản xuất nấm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh điện tử

Kiểm tra tại Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng, hiện tại, với việc áp dụng KH&CN trong việc nuôi cấy tế bào gốc, Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu đã đặt nền móng cho việc phát triển sản xuất theo hướng hiện đại. Do đó, cần đầu tư để đưa Trung tâm trở thành nơi cung cấp giống công nghệ cao, đảm bảo bài bản về quy trình khoa học kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị Sở KH&CN, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các địa phương hỗ trợ để mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm phát triển theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, cần đảm bảo quy trình sản xuất, ứng dụng KH&CN, cân nhắc thị trường đầu ra.

Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu được thành lập từ năm 2013, hiện đã cung cấp khoảng 250 vạn bịch phôi giống cho người dân. Từ “hạt nhân” này, toàn tỉnh đang có 300 mô hình sản xuất, với sản lượng tăng 60 lần so với năm 2013. Bằng hình thức sản xuất liên kết, trung tâm cung cấp bịch giống cho các THT, HTX và thu mua sản phẩm cho người dân. Trong năm 2016, Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu đã ký kết xuất khẩu nấm đi các nước Pháp và Thái Lan.