Mới đây, Sở KH&CN phối hợp với Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL tổ chức hội nghị xác định tổ chức nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài với sự tham dự của các đại biểu đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, UBND huyện Cao Lãnh, UBND thành phố Cao Lãnh, Hợp tác xã xoài.

Đây là 1 trong những nội dung của dự án Đăng ký xác lập quyền chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho sản phẩm xoài.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý cùa Việt Nam là Nhà nước. Từ những quy định pháp luật, thực tiễn và một số định hướng đổi mới trong quản lý chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam, cũng như đánh giá thực trạng tại Đồng Tháp thì các chủ thể có thể làm tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý xoài Cao Lãnh, đó là UBND tỉnh Đồng Tháp; Sở KH&CN; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Hội/Hiệp hội xoài Cao Lãnh (thành lập mới).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những ưu điểm, hạn chể của từng tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý xoài Cao Lãnh và thống nhất đề xuất với Ủy ban nhân dân Tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý sản phẩm xoài Cao Lãnh. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chỉ dẫn địa lý, hội nghị cũng thảo luận và thống nhất cơ chế phối hợp giữa Sở KH&CN, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Công thương trong quản lý chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài với các nội dung như xây dựng hồ sơ đăng ký và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chỉ dẫn địa lý; hoạt động trao quyền sử dụng; hoạt động kiểm tra; hoạt động quản bá, giới thiệu; hoạt động bảo vệ và xử lý xâm phạm.