Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Đề án phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua, trung ương cũng như địa phương vẫn có nhiều chính sách hỗ trợ về sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Tuy nhiên, những chính sách đó vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, chưa tạo thành một cơ chế tổng thể phù hợp trong guồng phát triển kinh tế, xã hội hiện nay, nhất là trong xu thế nở rộ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Hội thảo là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ đối với các sở, ban, ngành, đặc biệt là rất cần thiết để thúc đẩy, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng.

HOI THAO DA NANG

TS Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ThS Ngô Phương Trà - Phó Trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Đà Nẵng đã có bài tham luận về “Chính sách phát triển tài sản trí tuệ” xuyên suốt từ năm 2005 đến 2020 và định hướng 2021-2030. Với những mục tiêu cụ thể và nội dung nhiệm vụ rõ ràng, sâu sát được nêu bật trong từng giai đoạn, các đại biểu tham dự Hội thảo có thể có cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển tài sản trí tuệ và nắm bắt được hướng phát triển tiếp theo trong đường lối, chủ trương, chính sách về tài sản sở hữu trí tuệ của Nhà nước. Mặt khác, ThS. Ngô Phương Trà cũng mang đến thông tin chi tiết về thực trạng phát triển tài sản sở hữu trí tuệ của TP Đà Nẵng so sánh với các địa phương khác, là cơ sở tham khảo để các đại biểu thảo luận, đóng góp cho hướng phát triển tài sản sở hữu trí tuệ của TP Đà Nẵng trong tương lai. Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe nhiều thông tin hữu ích được chia sẻ từ Phòng Quản lý Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng), Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng), Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hòa Phong 1 để hiểu thêm về tình hình thực thi các hoạt động sở hữu trí tuệ trên cơ sở các chính sách hiện có của thành phố về sở hữu trí tuệ.