Vừa qua, Sở KH&CN Đắk Nông đã phối hợp với UBND huyện Cư Jút tổ chức Hội thảo KH&CN cơ sở tỉnh Đắk Nông lần thứ XI với chủ đề: “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

Thành phần tham dự Hội thảo gồm: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lãnh đạo UBND các huyện và thị xã Gia Nghĩa; Phòng kinh tế thị xã, Phòng kinh tế hạ tầng các huyện; Đại diện các Sở, Ban, Ngành. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo bà con nông dân trên địa bàn huyện Cư Jút.


Mục tiêu của Hội thảo: Đánh giá hoạt động về ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những năm qua; Tìm ra những giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng và phát triển CNSH trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới...

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 07 ngày 16/3/2006 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1287 ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh, việc phát triển và ứng dụng CNSH trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành, giúp tăng năng suất cây trồng và vật nuôi… Đến nay, toàn tỉnh có hơn 200 nhiệm vụ KH&CN được triển khai thực hiện. Trong đó, có nhiều chương trình, đề tài, dự án chú trọng đi sâu vào ứng dụng CNSH phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thông qua các chương trình, đề tài, dự án các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đã được ngành chức năng đưa vào nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng rộng rãi như: Cây mắc ca ghép, ca cao lai F1 nhập nội từ Malaysia, cây cọ dầu, chế phẩm sinh học chữa bệnh trên cây hồ tiêu, chế phẩm sinh học ủ phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ, đệm lót sinh học trong chăn nuôi… góp phần tích cực trong phòng trừ dịch hại, bảo vệ cây trồng và cung cấp ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp sạch. Cùng với đó, nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao đã được đưa vào sản xuất.

Bên cạnh đó, việc đầu tư trang thiết bị để phục vụ cho các hoạt động nhằm phát triển và ứng dụng CNSH trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được các cấp, các ngành quan tâm. Công tác đào tạo, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực CNSH trên địa bàn tỉnh được chú trọng qua các chiến lược, quy hoạch, chính sách thu hút và đãi ngộ. Việc đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các Viện nghiên cứu, Trường đại học nhằm tiếp thu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh. Công tác phát triển và ứng dụng CNSH của tỉnh đã có bước phát triển mới, góp phần quan trọng, thiết thực phục vụ đời sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì hoạt động ứng dụng CNSH trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như chưa đáp được những vấn đề thực tiễn đặt ra trong cuộc sống; việc ứng dụng CNSH của người dân còn mang tính tự phát, manh mún, nhỏ lẻ và chưa đưa được nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất; việc đầu tư cho hoạt động CNSH còn thấp, nhất là tiềm lực, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiên cứu, úng dụng triển khai thực hiện…

Qua Hội thảo, đã có nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực hoạt động ứng dụng CNSH ở cơ sở. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài về cơ chế chính sách, đầu tư kinh phí và tạo sự chủ động cho cấp huyện/ thị xã trong việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Kết thúc hội thảo, trước sự chứng kiến của các đại biếu, lãnh đạo UBND huyện Cư Jút đã trao cờ luân lưu cho đại diện lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp, đơn vị sẽ đăng cai tổ chức Hội thảo KH&CN cơ sở lần thứ XII năm 2019.