Thuốc lào Tiên lãng ở dạng sợi có màu từ nâu vàng đến nâu đậm, sợi dẻo, hàm lượng nicotin trung bình 6,45 %.

Thuốc lào sản xuất ở Tiên Lãng có hương vị riêng, chiếm được cảm tình của người hút, không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở các tỉnh, thành trong cả nước và một số nước trên thế giới.

Về cảm quan, sản phẩm thuốc lào Tiên Lãng ở dạng sợi có màu từ nâu vàng đến nâu đậm. Điểm màu trung bình là 3,17 - màu hạt cau (cao nhất 4,0 màu hạt cau đậm, thấp nhất 2,0 màu nâu vàng).

Sợi dẻo không bung ra sau khi nắm chặt, độ dàu-dẻo điểm trung bình 7,29 (cao nhất 9,6; thấp nhất 5,6).

Ảnh: Trung Đức.
Ảnh: Trung Đức.

Khi hút êm, dịu, không sốc, không nóng, độ êm-sốc điểm trung bình 7,71 (cao nhất 10,0; thấp nhất 6,6).

Độ dịu-nóng điểm trung bình 7,66 (cao nhất 9,8; thấp nhất 5,2).

Về chất lượng, thuốc lào Tiên Lãng có hàm lượng nicotin (%) trung bình 6,45 (cao nhất 9,99; thấp nhất 3,48). Tỷ lệ xenlulo/nicotin trung bình 3,27 (cao nhất 5,63; thấp nhất 1,76).