Trên nền tảng hệ thống thông tin chính quyền điện tử, TP Đà Nẵng vừa chính thức đưa vào sử dụng hệ thống tương tác trực tuyến gopy.danang.gov.vn để tiếp nhận góp ý, phản ánh của người dân và du khách.

Giao diện ứng dụng góp ý trên nền tảng của hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng.
Giao diện ứng dụng góp ý trên nền tảng của hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng.

Theo đó, ứng dụng gopy.danang.gov.vn sẽ giúp tổ chức, công dân, du khách gửi ý kiến, góp ý, phản ánh các vấn đề liên quan đến môi trường, giao thông đô thị, an toàn xã hội… đồng thời theo dõi, biết được kết quả xử lý của các cơ quan nhà nước liên quan.

Ứng dụng gopy.danang.gov.vn được giao cho Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng quản lý, vận hành. Những góp ý, phản ánh của người dân, du khách, tổ chức… được chuyển ngay đến các cơ quan liên quan xử lý, theo dõi và đưa kết quả xử lý trên ứng dụng, trong khuôn khổ Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng.

UBND thành phố cũng ban hành quy chế vận hành ứng dụng, trong đó các cơ quan được yêu cầu phải xử lý, trả lời công dân, tổ chức trong ba ngày làm việc. Các nội dung góp ý, phản ánh những vấn đề phức tạp, hoặc liên quan đến nhiều cơ quan, Trung tâm Thông tin dịch vụ công có trách nhiệm báo cáo ngay cho UBND thành phố để chỉ đạo xử lý.

Năm 2015, Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng đã mở kênh góp ý, phản ánh (qua hai số điện thoại 05113 881 888, 0511 1022), tiếp nhận 520 lượt phản ánh, góp ý của người dân, tổ chức, chuyển Tổ liên ngành 43 của thành phố và các cơ quan liên quan xử lý kịp thời; đồng thời phản hồi cho người dân biết kết quả xử lý.

Ông Phạm Trường Quốc Vương, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin dịch vụ công TP Đà Nẵng cho biết, cùng với việc vận hành đường dây nóng, Ứng dụng gopy.danang.gov.vn tạo thêm một kênh tiếp nhận trực tuyến chính thức, công khai và đáng tin cậy của chính quyền TP Đà Nẵng, để từ đó các cấp, các ngành kịp thời xử lý những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà ngành, địa phương mình quản lý.