Vừa qua, Sở KH&CN Đà Nẵng đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2019 "Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây thuốc Thượng Phaeanthus vietnamensis Ban tại Đà Nẵng".

Đề tài thực hiện là cần thiết và có ý nghĩa khoa học, phù hợp với chương trình Khoa học và Công nghệ về phát triển cây dược liệu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả và sản phẩm của đề tài sẽ góp phần chứng minh tác dụng dược lý, tạo niềm tin cho các thầy thuốc và người bệnh an tâm sử dụng các sản phẩm có thành phần chiết xuất từ cây thuốc Thượng.


Hội đồng đã nghe các chuyên gia, nhận xét, đánh giá, phân tích hồ sơ của tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì, đồng thời góp ý để Cơ quan chủ trì, Ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh lại thuyết minh đề cương. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và các quy định về tuyển chọn đề tài cấp thành phố, Hội đồng đã thống nhất hồ sơ của Viện Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đạt 74,4/100 điểm, qua đó đủ điều kiện trúng tuyển chủ trì đề tài nêu trên.