Mạ cấy ở tuổi 40 - 45 ngày tuổi (5 đến 6 lá). Yêu cầu cây mạ to, ngạnh trê, cây mạ cứng.

Kỹ thuật làm mạ: Thời vụ ngâm ủ được tiến hành đồng loạt (khoảng từ ngày 05 - 10 tháng 6, gieo mạ từ ngày 10 - 15 tháng 6). Trước khi ngâm ủ 3-7 ngày phải phơi lại hạt giống trong nắng nhẹ, và làm sạch dụng cụ ngâm, ủ, loại bỏ hạt lửng, lép; khử nấm bệnh bằng cách ngâm nước (2 sôi + 3 lạnh) hoặc dùng nước vôi trong.

Làm đất mạ: Đất gieo mạ phải là đất tốt, chủ động nước, đủ ánh sáng; cày bừa kỹ, làm sạch cỏ; bón lót phân chuồng trước bừa kép, phân đạm, lân khi trang luống.

Gieo mạ: Mạ được gieo đều và thưa; lượng giống trung bình cho một sào là 1,0 - 1,3 kg; lượng gieo là 10 - 13 kg thóc/sào dược mạ.

Gieo mạ. Ảnh: Wordexpress.
Gieo mạ. Ảnh: Wordexpress.

Bón phân - chăm sóc mạ: Nền phân bón cho mạ: 1,5-2 tạ phân chuồng hoai mục (hoặc > 300kg phân chuồng tươi) + 10 kg super lân, lót 100% khi đã lên luống, trải đều phân trên mặt luống, trang phẳng. Hoạt động phòng sâu cuốn lá, sâu dục thân, bệnh khô vằn, đạo ôn trước khi lúa trỗ 1 tuần nhằm đảm bảo sự an toàn cho sản phẩm.

Chăm sóc mạ. Ảnh: CTTĐT Hà Nam.
Chăm sóc mạ. Ảnh: CTTĐT Hà Nam.

Mạ cấy ở tuổi 40 - 45 ngày tuổi (5 đến 6 lá). Yêu cầu cây mạ to, ngạnh trê, cây mạ cứng.