Do quế là cây trung tính, nên thời kỳ ban đầu khi mới trồng, cây con cần được che bóng, sau trồng khoảng 3 - 4 năm cây bắt đầu phát triển mạnh thì nhu cầu ánh sáng lại rất cao.

Do quế là cây trung tính, nên thời kỳ ban đầu khi mới trồng, cây con cần được che bóng, sau trồng khoảng 3 - 4 năm cây bắt đầu phát triển mạnh thì nhu cầu ánh sáng lại rất cao.

Với những vườn trồng mật độ dày, sau 4 - 5 năm người dân bắt đầu đốn tỉa những cây phát triển kém, để lại những cây phát triển khỏe mạnh tiếp tục chăm sóc cho đến khi cây đạt 15 - 20 năm tuổi mới bắt đầu thu hoạch.

Người dân đang chăm sóc cây quế. Ảnh: Mytour.
Người dân đang chăm sóc cây quế. Ảnh: Mytour.

Do cây quế càng lâu năm càng có giá trị nên nhiều hộ gia đình đã lưu giữ những vườn quế trên 20 đến 30 năm mới thu hoạch. Do đặc tính của quế là cây lâm nghiệp nên quá trình chăm sóc cho quế cũng khá đơn giản, lúc cây còn nhỏ hàng năm chỉ phải phát cỏ và tỉa cành, khi cây lớn lên quế khép tán các cây cỏ ở dưới cũng không phát triển mạnh được nên việc làm cỏ cũng ít hơn.