Mới đây, Sở KH&CN Cao Bằng đã tổ chức họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài “Ứng dụng saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tạo màng sinh học, nhằm kéo dài thời gian bảo quản và giữ được các đặc tính đặc trưng của quả quýt tỉnh Cao Bằng”

Đề tàido Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì thực hiện. Đồng chí Vũ Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì cuộc họp.


Sau 2 năm triển khai thực hiện (12/2017 - 11/2019), đề tài đã đáp ứng được mục tiêu và nội dung đề ra, cụ thể: xác định phương pháp tạo màng phù hợp để bảo quản quả quýt; biến đổi chất lượng của quả quýt Cao Bằng trước và trong quá trình bảo quản; xây dựng quy trình công nghệ bảo quản quả quýt Cao Bằng bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic ở điều kiện bình thường với nông độ chế phẩm là 1,5% và thời gian nhúng là 2 phút; xây dựng mô hình bảo quản quýt bằng màng sinh học (quy mô 0,75 tấn/mẻ bảo quản tại xã Quang hán, huyện Trà Lĩnh), kết quả cho thấy sau 6 tuần bảo quản quả quýt vẫn giữ được các đặc tính, đặc trưng, bên cạnh đó đưa ra được 6 giải pháp, ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu của đề tài; tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ thuật và 1 hội thảo khoa học về quy trình công nghệ bảo quản quả quýt bằng màng sinh học.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thảo luận và nhất trí đánh giá: cơ quan chủ trì và nhóm thực hiện đề tài đã nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung theo Hợp đồng đã ký kết, kết quả của đề tài là cơ sở để chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư, áp dụng giải pháp đối với những loại rau quả khác tại địa phương. Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong báo cáo tổng kết, như: cần đánh giá thêm về tình hình áp dụng màng bọc sinh học này với những loại rau quả khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; quy trình kỹ thuật bảo quản cần viết dễ hiểu, dễ áp dụng với người dân; cần đánh giá thêm hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường của quy trình; tiếp tục tuyên truyền kết quả của đề tài để lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp, các hợp tác xã và người dân quan tâm áp dụng và mở rộng sản xuất…

Với kết quả đã đạt được, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài, xếp loại Khá.