Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô nhân giống và phát triển sản xuất cây dược liệu Thạch hộc Thiết bì trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, đề tài đã hoàn thành nội dung, chất lượng và mục tiêu đề ra, cụ thể: Xây dựng được quy trình nhân giống lan dược liệu Thạch hộc Thiết bì bằng phương pháp nuôi cấy mô để tạo được nguồn mẫu giống có chất lượng và hệ số nhân tạo; Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây dược liệu Thạch hộc Thiết bì với quy mô 500m2 tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng sau 5 đợt trồng với thời gian cụ thể ( 4/2016, 5/2016, 6/2016, 8/2016, 2/2017) và theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của cây; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dược liệu Thạch hộc Thiết bì. Quy trình dễ dàng, đảm bảo về chất lượng cây, tốc độ sinh trưởng phát triển cây tốt.

Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận và nhất trì đánh giá: Đề tài đã hoàn thành các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt, tuy nhiên cần bổ sung và làm rõ những vấn đề, cụ thể như: Cần phối hợp với huyện Trùng Khánh để nhân rộng mô hình và đi sâu vào đánh giá tính hiệu quả kinh tế của đề tài tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người dân; cần làm rõ các quy trình nghiên cứu trồng và chăm sóc cây; cần chứng minh khả năng thương mại hóa của sản phẩm.

Căn cứ kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng nghiệm thu chấm với thang điểm 29,6 đánh giá xếp loại Khá.